Jsem připravený být vaším senátorem

Když někdo kandiduje do Parlamentu, měl by mít zkušenosti nejen z politiky, ale také ze života obyčejných lidí.

Jako manžel skvělé ženy a otec krásných dětí vím, jaké to je starat se o rodinu a vychovávat novou generaci. Také vím, jak důležitá je pro-rodinná politika a podpora kvalitního vzdělávání našich dětí.

Jako podnikatel vím, jaké to je založit firmu, zaměstnávat desítky lidí, vytvářet jim dobré podmínky pro práci, udržet se na trhu a vypořádávat se s byrokracií a neustálými změnami v zákonech.

Jako bývalý starosta Litomyšle vím, co potřebují občané ve městech a obcích - dobrou dopravní obslužnost, dostupnou zdravotní péči, vstřícnost úřadů, pestrý společenský a kulturní život, čisté ulice.

Ve všem, co dělám, se řídím zdravým rozumem, ne nějakou ideologií.

V Senátu České republiky chci být hlasem lidí, se kterými tu dlouhá léta společně žiji a pracuji.